Lixiana 30mg Filmomh Tabl 98 X 30mg

Lixiana 30mg Filmomh Tabl 98 X 30mg
€ 250,26
Code: 3365285
In voorraad

Verzonden geneesmiddelen kunnen niet terug genomen worden, behalve in geval van gebrek. Raadpleeg een behandelend arts of uw apotheker indien er bijwerkingen optreden.

Geneesmiddelen op voorschrift mogen bij wet niet verzonden worden. U kan het geneesmiddel dus enkel reserveren. De apotheker kan het bestellen en voor u klaarleggen in de apotheek. De prijzen die hier worden weergegeven zijn prijzen zonder tussenkomst van het ziekenfonds. Deze worden verrekend aan de kassa wanneer u de producten komt ophalen.

Op voorschrift Ja
Bijsluiter Download bijsluiter
Gebruik

Preventie van beroerte en systemische embolie

  Behandeling en preventie recidief DVT en PE (VTE)

 • Aanbevolen dosis: 60 mg, 1x /dag.
 • Na aanvankelijk gebruik van parenteraal antistollingsmiddel gedurende ten minste 5 dagen.
 • Edoxaban en initiële parenterale anticoagulantia mogen niet gelijktijdig worden toegediend.
 • Aanbevolen dosis: 60 mg, 1x /dag.

Overschakelen van de behandeling

 • Voortzetting van de antistollingstherapie is belangrijk.
 • Voor het overschakelen van en naar edoxaban: zie tabellen bijsluiter.

Dosisaanpassingen

NIERINSUFFICIËNTIE

 • Matig ernstige tot ernstige nierfunctiestoornis (Creatinineklaring 15 - 50 ml/min): 30 mg, 1x /dag.

Dosisaanpassingen zijn eveneens aangewezen bij patiënten met een lichaamsgewicht < of = 60 kg en patiënten die de volgende inhibitoren van P-glycoproteïne gelijktijdig nemen: ciclosporine, dronedaron, erythromycine of ketoconazol.

Toedieningswijze

 • Met of zonder voedsel in te nemen.
Toepassing
 • Preventie van beroerte en systemische embolie
  • bij volwassen patiënten met niet-valvulair atriumfibrilleren (nvAF) en,
  • met een of meer risicofactoren, zoals congestief hartfalen, hypertensie, leeftijd > of = 75 jaar, diabetes mellitus, eerdere beroerte of transiënte ischemische aanval (TIA).
 • Behandeling van diepveneuze trombose (DVT) en pulmonaire embolie (PE), en preventie van herhaalde DVT en PE bij volwassenen.